Efficiency

Us presentem el mòdul de fabricació avançada Efficiency, integrat en la nova versió de Sage 200

Efficiency està totalment integrat i homologat per Sage.

Efficiency està totalment integrat i homologat per Sage.
 • Efficiency és una eina M.E.S. (Manufacturing Execution System). Són un conjunt d’eines específiques per donar suport als processos industrials
 • Es comporta com un plug-in del Sage200 Advanced
 • És escalable i modular
 • 100% adaptable a les necessitats del client.

Aquesta integració és totalment transparent per a l’usuari i funciona en temps real. Qualsevol referència, escandall, ordre de treball…, creada a Sage està immediatament disponible per a l’aplicació. Així mateix, els resultats de fabricació, incidència, materials … són processats al Sage 200 Advanced. Mitjançant el driver, comunica en temps real la situació de la planta al mòdul de Fabricació Avançada de Sage 200 Advanced, potenciant així la presa de decisions.

Què aporta a SAGE 200 Advanced?

Efficiency aporta a SAGE 200 Advanced un entorn tàctil, ergonòmic i molt fàcil d’utilitzar per al personal de planta.

 • Gràcies a la comunicació transparent i en temps real, es comporta com un mòdul natiu de Sage 200 Advanced.
 • El Control de fabrica en temps real (situació de màquina, situació d’operaris…), afavoreix la presa de decisions in-situ.
 • Estalvia temps i errors de personal d’oficina al no haver d’entrar les activitats de fàbrica de forma manual i en diferit.
 • Amb la gestió documental s’aposta per fàbriques paperless. Els operaris tenen accés als diferents plànols, fotos, documents…, associats a l’OF’s / Fases en qüestió, evitant informació obsoleta, errònia, duplicada…
 • Ofereix múltiples KPI ‘s, gràfics estadístics sobre temps, rendiments, etc.

Versió Bàsica

Captura de dades mitjançant dispositius tàctils

Versió M.E.S

Captura de dades mitjançant dispositius tàctils
Aplicació M.E.S (Desktop)

L’aplicació es diferencia clarament en dos blocs:

 • Desktop a l’oficina, per la creació de OF’s i la gestió, control i seguiment de la planificació diària. De forma molt gràfica, tindrem reports, que ens donaran l’estat actual de les plantes de producció en temps real.
 •  
 • Tauletes per la captura d’informació a la planta que poden estar enllaçades amb lectors de codis de barres o etiquetadores (opcional). Els operaris informen de les seves tasques en temps real, sobre la producció, avaries, etc.

Planificació:

Tenint en compte els recursos actuals de la planta, s’aconsegueix la programació del treball i dels temps de producció teòric. Es pot informar de la data i hora exacte que acaba cada fase productiva. La presa de decisions correctores pot ser immediata.

tablet

Funcionalitats de la captació de dades en la planta productiva:

- Inici, parades per descans, final…
- Imputació de les incidències contra la OF’s
- Introducció de peces fabricades, defectes, avaries…
- Consulta de la situació actual de les màquines
- Consulta del planning de la màquina o de l’operari
- Avisos del manteniment de les màquines
- Gestió documental

desktop-monitor

Funcionalitats en la gestió de les ordres de fabricació:

- Estructura BOM, nivells il·limitats i dinàmics
- Temps productius i temps de preparació per fase, temps cíclics, fixes, segons paràmetres
- Incorporació de documentació (instruccions, plànols, protocols, documents PDF…)
- Assignació de números de sèrie
- Impressió de OF’s en format codi de barres
- Consulta de OF’s per fases
- Gestió d’etiquetes
- Seguiment de resultats, costos reals vs costos teòrics per fases, en temps i quantitat del material.
- Gestió d’urgències, dates de lliurament, etc.

Com millora la productivitat?

Les seves principals característiques:

Beneficis que obtindrem

Efficiency
Aplicació de control planta per a Sage 200 adv

simbolo-de-busqueda-de-trabajo-de-un-hombre-con-moneda-de-dolar

Aplicació tàctil pels operaris/es de planta

 • Ergonòmica i de molt fàcil ús
 • Control de fàbrica en temps real
 • Estalvi de temps i eliminació d’errors
 • Gestió documental

simbolo-de-busqueda-de-trabajo-de-un-hombre-con-moneda-de-dolar

Qualitat

 • Pautes d’autocontrol (preguntes / respostes qualitat)
 • Peces recuperables / dolentes

smartphone

Planning

 • Càlcul de Lead Time
 • Diagrames de Gantt

smartphone

GMAO

 • Manteniments correctius
 • Manteniments preventiu

smartphone

Industria 4.0

 • Càlcul automàtic de OEE, SCRAP…
 • Captació de dades de màquinas en temps real
  • Peces bones / dolentes
  • Temperatures, vibracions, …
 • Notificació i alarmes
 • Monitorització de aturades i micro- aturades

Efficiency per a la Indústria 4.0:
Captació automàtica de senyals per a la monitorització i seguiment de la producció

La quarta revolució industrial, també coneguda com Indústria 4.0, ha arribat per quedar-se. Implica el desenvolupament de tècniques avançades de producció, de noves estratègies i d’una gestió més eficient. En aquest escenari és on Efficiency l’ajudarà.

QUÈ ES POT CONTROLAR?

Els processos es podenmonitoritzar són els següents:

 • Alarmes dels sensors i aturades de màquines
 • Valors de consum, temperatura, vibracions …
 • Parades i micro-aturades de producció
 • Temps transcorregut en aturada
 • Incidències informades pel M.E.S
 • Faltes d’atenció de l’operari
 • Peces produïdes en temps real
 
 

QUINA INFORMACIÓ PODEM OBTENIR?

Efficiency recopila, processa i mostra informació en temps real relativa a la producció, condicions de treball i estat dels recursos:

 • Seguiment de la producció
 • Condicions i valors de les peces fabricades
 • KPI ‘s de OEE, defectes, incidències, aturades, alarmes…
 • Temps de fabricació real de cada peça
 • Explotar la potència de l’M.E.S. Efficiency:
  • 1 GMAO,
  • 2 Autocontrols,
  • 3 Planificació,
  • 4 Gestió documental

 

Efficiency està totalment integrat i homologat per Sage.

COM S’INTERACTUA AMB EL SISTEMA?

El sistema permet canviar paràmetres de fabricació en temps real. Es pot augmentar o disminuir els temps de cicle productius, concedir més temps per: operació, referències produïdes, micro-aturades…

 

COM POT AJUDAR A l’OPERARI?

Seguretat en el seu lloc de treball. Monitoratges de l’estat de la màquina. Captació de peces produïdes
(sense necessitat d’informar-les).
Major control i visió de la producció.

 

ES POT CONFIGURAR LA TAULETA AL CENTRE DE CONTROL?

És configurable i escalable. En cada tauleta podrem seleccionar les màquines i sensors que volem monitoritzar, notificacions i alarmes que ens interessen i, al mateix temps, de quines d’elles volem informar a la tauleta de l’operari.

 

QUIN MAQUINARI NECESSITA?

El monitoratge d’Efficiency pot funcionar amb qualsevol dispositiu amb navegació web.

Si la planta no disposa de mitjans a les seves màquines per a la captació d’informació o són màquines antigues, tenim la solució!!!

Els dispositius Mico 24 Nano són dispositius de captació pensats per a ambients industrials, de fàcil instal·lació per part dels nostres tècnics o pels tècnics de manteniment de la planta. Aquests dispositius disposen d’entrades analògiques, digitals, de tensió i d’intensitat que automàticament connecten amb Efficiency.

En l’escenari en què la planta ja disposa de màquines que estan donant informació, podem desenvolupar l’enllaç per a la seva incorporació a Efficiency.

PODEM AJUDAR-TE?

Tens una pregunta, un suggeriment o una petició?

Explica’ns què necessites i contactem amb tu